Veteriner.app Kullanıcı Sözleşmesi

1.Taraflar

İşbu kullanıcı sözleşmesi “Sözleşme” FENO YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra “Veteriner.app” olarak adlandırılacaktır.) ile kullanıcı arasında akdedilmiştir. Kullanıcının Veteriner.app üye olması ve/veya Veteriner.app üzerinden hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetleri alması durumunda söz konusu kullanım ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler hakkında işbu Sözleşme hükümleri uygulanır. Her Veteriner.app kullanıcısı, Veteriner.app ile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı işburada en az 18 yaşında olduğunu ve temyiz kudretini haiz olduğunu beyan eder. Kullanıcının bu beyanının aksinden doğacak durumlarda Veteriner.app hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

2.Üyelik

Veteriner.app’e üyelik ücretsizdir. Veteriner.app, üyelik formunu eksiksiz ve geçerli olarak dolduran herkese üyelik hakkı sağlar.Veteriner.app istediği takdirde üyelerin üyeliklerini sonlandırabilir.Üye bu sözleşmeyi kabul etmekle beraber " Veteriner.app Topluluk Kuralları"nı da kabul etmiş sayılır. Topluluk kurallarına aykırı davranışlar sözleşmeye aykırılıkla aynı sonuçları doğurur.


Her Veteriner.app kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. Her kullanıcının Veteriner.app üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Mobil uygulamalar için cep telefonu üzerinden üyelik geçerlidir.Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.Üye kendisine ait olmayan 'gerçek isim ve soyadları'nı üye ismi olarak kullanamaz. Geçerli ve aktif olan bir mail adresi bildirilmesi zorunludur. Üye, kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder, kendi belirlediği mail adresi ve şifrenin kullanımından doğacak her türlü sorumluluğu kendi taşır.Üye kayıt esnasında verdiği kendisine ait ad, soyad, yaş, şehir vs. bilgilerin doğru olmaması durumunda üyeliğinin koşulsuz ve uyarı yapılmadan Veteriner.app tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını kabul eder.Üye sitenin kullanımı esnasında gerçeğe aykırı olarak kendisine ait olmayan pet, fotoğraf, video vs. dökümanı üyelik sayfasına veya sitenin genel kullanım alanlarına eklemesi durumunda üyeliğinin koşulsuz ve uyarı yapılmadan Veteriner.app tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını kabul eder.


Veteriner.app üyelerinin kimlik bilgileri, Veteriner.app Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hakları çerçevesinde gizli tutulur. Ancak aşağıdaki koşulların münferiden veya toplu olarak gerçekleşmesi halinde Veteriner.app, üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. - Resmi makamlardan üyeye yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde. - Üyenin Veteriner.app sisteminin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde. - Bu sözleşme ve eklerine aykırı koşullardan dolayı üyeliği iptal edilmiş bir üyenin, yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması halinde. Bir üyenin Veteriner.app'a üye olmak için verdiği her bilgi Veteriner.app tarafından saklanır. Bu bilgi kesinlikle, üyenin kişisel haklarına zarar gelmemesi için saklı tutulur ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Ancak üye, sadece kendisinin ulaşabileceği güncelleme alanlarında ve diğer site üyeleriyle iletişimin sağlanabilmesi için gerekli alanlarda bilgilerinin paylaşılacağını kabul etmiş sayılır. Veteriner.app, içerisinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı mahfuzdur. Aksi takdirde doğabilecek kanuni itilaflarda Veteriner.app, bu uyarıyı yaptığından dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu durum, aksi sayfada belirtilmiş ve-veya söz konusu materyal bir gerçek kişi adına yayınlanmışsa geçersiz sayılır.Üyelik haklarının kazanılması, bu hakların sonsuza kadar süreceği anlamına gelmez. Veteriner.app, üyelere aldıkları hizmetlerin ve üyeliklerinin ne kadar süreceği hakkında hiçbir garanti vermez. Veteriner.app üyenin, üyelik başvurusuna yazdığı her bilgiyi doğru olarak kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olmasından dolayı meydana gelebilecek herhangi bir teknik ve/veya kanuni arızadan sorumlu değildir.


“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Veteriner.app, talep üzerine kullanıcının Veteriner.app sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Veteriner.app şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcılar, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından Veteriner.app ve üçüncü kişilere karşı doğrudan sorumludur. 

 

3.Hizmetler ve Hizmet Alma


Veteriner.app, Veteriner.app'e hizmet sağlayıcılar tarafından evcil hayvanlara yönelik veterinerlik hizmetleri, kuaförlük hizmetleri, eğitim hizmetleri, uzaktan veterinerlik hizmetleri (“Televet”) ve sair hizmetlerin kullanıcılara sağlanması adına hizmet sağlayıcı ve kullanıcıları bir araya getirmeye yönelik bir platformdur. Veteriner.app, hizmet sağlayıcıların kullanıcılara sunduğu hizmet ve ürün bilgilerini, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, internet sitesinde ve mobil uygulamasında (“Platform”) yer almasını sağlar.


Veteriner.app bir aracı hizmet sağlayıcı olup, Platform’da yer alan hizmetlerin sağlayıcısı değildir. Bu çerçevede Veteriner.app, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.


Veteriner.app hizmet sağlayıcılar tarafından kullanıcılara sağlanan hizmetlere Platform’da yer verir. Kullanıcı, talep ettiği hizmeti ve hizmet bedelini Platform üzerinden inceleyerek, uygun bulması halinde hizmet talebi oluşturur. Hizmet talebi, Veteriner.app tarafından belirlenen kriterlere ve değerlendirmelere uygun olarak söz konusu hizmeti gerçekleştirecek hizmet sağlayıcıya iletilir. İlgili hizmet sağlayıcının hizmet talebini kabul etmesiyle hizmet sağlayıcı ve kullanıcı arasında hizmet sözleşmesi kurulmuş olur. Hizmet sağlayıcının hizmet talebini kabul etmemesi halinde Veteriner.app, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ilgili hizmet talebini kendi belirlediği kriterlere ve değerlendirmelere uygun başka bir hizmet sağlayıcıya yönlendirebilir veya kullanıcıya bildirim yoluyla ilgili hizmet talebinin kullanıcının belirlediği tarih ve saatte gerçekleştirilemediğini bildirir. 


Kullanıcılar, hizmetleri  Veteriner.app üzerinden ücretsiz olarak bir kereliğine tarih değişikliği yapabilirler. Hizmet iptali ise mümkün değildir. 

Kullanıcı ile hizmet sağlayıcı arasında kurulan hizmet sözleşmesine Veteriner.app taraf değildir ve ilgili hizmet sözleşmesi kapsamında hizmet sağlayıcının veya kullanıcının yükümlülüklerini tam veya kısmen ihlâl etmeleri nedeniyle oluşabilecek zararlardan hiçbir surette Veteriner.app sorumlu tutulamaz. Benzer bir şekilde, kullanıcının oluşturduğu hizmet talebinin belirlenen tarih ve saatte verilememesi veya hizmet sağlayıcılar tarafından kabul edilmemesi nedeniyle kullanıcının hizmet alamamasından hiçbir hâl ve şartta Veteriner.app sorumlu değildir. Şüpheye mahal vermemek adına, Veteriner.app üzerinde yer alan hizmetler hiçbir hâl ve şartta Veteriner.app tarafından verilmiş bir hizmet taahhüdü olarak değerlendirilemez. 

4.Ödeme

Kullanıcı hizmet talebi kapsamında ilgili hizmete tekabül eden hizmet bedelini Veteriner.app sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartı yoluyla öder. Tüm ödemeler Veteriner.app’in iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu vasıtasıyla yapılacaktır. Ödeme kuruluşu ile kullanıcı ve hizmet sağlayıcı arasındaki ilişki ödeme hizmeti ilişkisine ilişkin Veteriner.app’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödeme hizmetlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir. Şu kadar ki Veteriner.app, ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili ödeme kuruluşuna gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. Verilen hizmete ilişkin olarak hizmet sağlayıcıların kesmekle yükümlü olduğu faturanın hizmet sağlayıcılar tarafından kesilmesi hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Söz konusu fatura/fişlerin kesilmesi ve hizmet alan kullanıcıya ulaştırılması hizmet sağlayıcının ve/veya ilgili ödeme kuruluşunun sorumluluğundadır. Veteriner.app veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, hizmet talebini onaylamadan önce kullanıcının ödeme yapmak için kullandığı kartın limit yeterliliğini sorgulama ve buna bağlı olarak hizmet vermeme hakkına sahiptir.


Kullanıcının ödeme yapmak için kullandığı kartın hamili olmaması ve ödeme için kullanılan kartın kullanıcı tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.


İlgili ödeme kuruluşu tarafından kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir. Şu kadar ki, Veteriner.app kendi takdirine bağlı olarak kullanıcı ödeme bilgilerini saklayabilir ve Veteriner.app üzerinden alınan hizmetlerle sınırlı olarak iş birliği yaptığı ödeme kuruluşlarına aktarma hakkını haizdir. 


Hizmetin işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenen tarih ve saatte en geç üç saat kala iptal edilmesi durumunda Veteriner.app, kullanıcının ödediği bedeli kullanıcıya iade etmek veya ödeme kuruluşundan ilgili bedelin iadesini talep etmekle yükümlüdür. Hizmetin hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirilmemesi, hizmet sağlayıcının belirlenen tarih ve saatte kullanıcının belirttiği adrese gelmemesi veya Televet hizmetinde hizmet sağlayıcının belirlenen zamanda hizmet vermemesi gibi hizmet sağlayıcıdan kaynaklanan hallerde Veteriner.app ilgili ücreti kullanıcıya iade edecektir. Benzer şekilde hizmet talebinin hizmet sağlayıcılara iletilmemesi veya yanlış iletilmesi nedeniyle hizmetin ifa edilememesi durumunda ücret kullanıcıya iade edilir. 


Sunulan hizmete ilişkin olarak kullanıcı ile hizmet sağlayıcı arasında ihtilaf olması durumunda ihtilafa yabancı olan Veteriner.app, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ücretin tamamen veya kısmen kullanıcıya iadesini veya hizmet sağlayıcıya transferini isteyebilir. Ayrıca Veteriner.app, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu ihtilaf çözüme kavuşturulana dek ücretin iadesini veya transferini bekletebilir. 


Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.


5.Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcının “kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur. Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. 


Kullanıcı, Platform’da sürekli olarak hizmet talebi oluşturup iptal etmek gibi, Platform’un çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilecek davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kullanıcı, hizmet talebi oluşturduğu tarih ve saatte hizmet talebinde belirttiği adreste bulunmakla yükümlüdür. Kullanıcının evde olmaması veya yanlış adres bilgisi vermesi gibi durumlarda hizmet sağlayıcıların ve Veteriner.app'in uğrayabileceği tüm zararlardan kullanıcı sorumludur. 


Televet hizmetinde kullanıcı belirlenen saatte hizmeti almak üzere hazır olmak ve görüntü ve sesli iletişim için gerekli ekipmana sahip olmakla yükümlüdür. Televet hizmetinin kullanıcıdan kaynaklanan sebepler nedeniyle eksik veya hiç verilememesi durumunda ücret kullanıcıya iade edilmez. 


Kullanıcı, oluşturduğu hizmet talebine ilişkin olarak hizmet sağlayıcı ile arasında kurulan hizmet sözleşmesine Veteriner.app’in taraf olmadığını,Televet hizmeti söz konusu ise belirlenen saatte hizmeti vermemesi ve/veya eksik veya kusurlu ifası sebebiyle meydana gelecek zararlardan ve kayıplardan hiçbir hâl ve şartta Veteriner.app’in sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 


Kullanıcı, ilgili hizmet tutarının kredi kartı veya banka kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Veteriner.app’i bilgilendirmeyi kabul eder. Bu çerçevede kullanıcı, kredi kartı ve banka kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Veteriner.app'in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile Veteriner.app sisteminde saklanması ve Veteriner.app’nin bu bilgileri sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Veteriner.app sorumlu değildir.


Kullanıcı, Veteriner.app tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Veteriner.app'e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 


Kullanıcı, Veteriner.app hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Veteriner.app ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve hizmet sağlayıcılar ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Veteriner.app'nin bu fikir, düşünce, ifade ve dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Veteriner.app’nin bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları dilediği gibi düzenleme hakkı bulunduğunu kabul eder. 


Kullanıcı hizmet sağlayıcılara ve diğer kullanıcılara ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcıların Platform’da yayımladığı verilerin ve talep ettiği hizmetler çerçevesinde hizmet sağlayıcılarla paylaşılan bilgilerin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanılmasından, aktarılmasından ve yayımlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Veteriner.app sorumlu tutulamaz. 


Kullanıcı, tehdit edici, ahlak dışı, küçük düşürücü, kötüleyici, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, üçüncü kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlâl eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi ve görseller paylaşmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 


Kullanıcı, diğer kullanıcıların Veteriner.app sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamakla yükümlüdür. Kullanıcı, Platform’da yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve Platform’u kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlâl eder nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Veteriner.app’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Veteriner.app'in kullanıcının hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul eder.


Kullanıcı Platform’da reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 


Kullanıcı, Platform’a veya diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermeyeceğini, yürürlükteki mevzuat uyarınca iletilmesi yasak olan bilgileri iletmeyeceğini ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kullanıcı, Veteriner.app hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 


Kullanıcı, Veteriner.app sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Veteriner.app'de gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu ve bunların kullanımına onay verdiğini kabul ve beyan eder.


Kullanıcı, Platform aracılığı ile talep ettiği bir hizmet için ilgili hizmeti hizmet sağlayıcıdan Veteriner.app’i dışarıda bırakarak temin etmek amacıyla hizmet sağlayıcı ile iletişime geçmeyecektir. 


Kullanıcının işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kullanıcıya aittir.


6.Veteriner.app Hak ve Yükümlülükleri


Veteriner.app’nin hizmet sağlayıcı ile kullanıcı arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Veteriner.app platformu üzerinde yer alan hizmetlerin her zaman ve her bölgede, kullanıcı tarafından istenen düzeyde sunulacağını taahhüt etmemektedir. Hizmetlerin hiç, eksik veya yetersiz verilmesinden ve buna ilişkin hizmet sağlayıcı, kullanıcı ve üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek zararlardan hiçbir surette Veteriner.app sorumlu değildir. Veteriner.app, kullanıcı oylamaları ve/veya yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla hizmet sağlayıcılar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcılar tarafından çokça beğenilmiş, tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Veteriner.app’nin vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir. Veteriner.app ile hizmet sağlayıcılar arasında istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.


Veteriner.app kullanıcıların hizmet taleplerini uygunluk durumuna ve hizmet talebinin içeriğine göre Veteriner.app platformuna kayıtlı hizmet sağlayıcılar arasından en uygun olan hizmet sağlayıcıya yönlendirir ve hizmet sağlayıcılar ilgili hizmet talebini kabul edip etmemekte serbesttir. Hizmet talebinin hiçbir hizmet sağlayıcı tarafından kabul edilmemesi durumundan Veteriner.app sorumlu tutulamaz. 

Veteriner.app, kendi sitesinin üzerinden yapılan ve zarar vereceğine inandığı her türlü haberleşmeyi, üye sayfası yayımını ve bilgi aktarımını yukarıda yazılı şartlar dahilinde istediği zaman kesme hakkını saklı tutar.

Veteriner.app hizmet sağlayıcıların güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi hususlara ilişkin hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin edilmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk hizmet sağlayıcılara ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk hizmet sağlayıcılara aittir. Hizmet sağlayıcıların Veteriner.app platformunda veya sair kanallarda verdikleri bilgi ve beyanatlardan hiçbir surette Veteriner.app sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların ve üçüncü kişilerin bu nedenlerle uğradıkları zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü hizmet sağlayıcılara aittir. Veteriner.app hizmet sağlayıcıların ilgili hizmetleri sağlamak için gerekli izin, onay, ruhsat ve sair belge ve lisanslara sahip olduğunu kontrol etmekle yükümlü değildir ve hizmet sağlayıcıların ilgili izin ve lisanslara sahip olduklarını garanti etmemektedir.


Veteriner.app hizmetlere ilişkin olarak hizmet sağlayıcılardan veya kullanıcılardan kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde kullanıcının adreste bulunmaması, hizmet sağlayıcının ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, kullanıcının rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir hizmet sağlayıcı bulunamaması gibi hallerden) dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Veteriner.app söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı kullanıcıya veya hizmet sağlayıcıya herhangi bir bedel veya tazminat ödemekle yükümlü değildir.


Kullanıcılar ile hizmet sağlayıcılar arasında kurulan hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Platform’da listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı Veteriner.app, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir. 


Kullanıcıların hizmet talebi kapsamında sundukları iletişim ve adres bilgileri hizmetlerin ifası için ilgili hizmet sağlayıcılarla paylaşılır. Hizmet sağlayıcıların ilgili bilgileri hizmetin ifası alâkasız olarak pazarlama, kişisel herhangi bir durum veya amaç için kullanmaları ve üçüncü kişilerle paylaşmalarından ve buna ilişkin olarak kullanıcılar ile hizmet sağlayıcılar arasında yaşanabilecek ihtilaflardan ve meydana gelebilecek zararlardan hiçbir hâl ve şartta Veteriner.app sorumlu değildir.


Veteriner.app önceden bildirim yapmaksızın Platform’un çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Platfrom’un Veteriner.app tarafından durdurulması halinde kullanıcılar herhangi bir talep veya tazminat isteminde bulunamaz. 


Veteriner.app veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran ödeme işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcının kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, bu sebepten dolayı ödeme yapamama ve Platform üzerinden hizmet alamamalarından dolayı Veteriner.app'den hiçbir talepte bulunamazlar. 


Veteriner.app promosyonlar ile yeni veya mevcut hizmetlere ilişkin olarak kullanıcılara push bildirimi yapabilir. Ayrıca kullanıcıların ticari ileti almak istemeleri halinde ilgili bildirimler e-posta ve/veya SMS yoluyla da yapılabilir. Kullanıcılar ileride söz konusu e-postaları ve/veya SMS’leri almak istememeleri halinde info@veteriner.app adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden gerekli çıkış işlemini yaparak çıkma haklarını kullanabilirler.


Veteriner.app kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerini ihlâl etmeleri halinde veya kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman bazı kullanıcıların hesaplarını dondurabilir veya silebilir, ayrıca belirli internet protokolü adreslerinin Platfrom’a erişmelerini geçici veya kalıcı olarak engelleyebilir. Erişimin engellenmesi ve/veya hesaplarının dondurulması halinde kullanıcılar Veteriner.app'e karşı hiçbir hak iddia edemezler, talep veya tazminat isteminde bulunamazlar. 


Veteriner.app hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretleri satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu, bölgesi gibi Veteriner.app tarafından belirlenecek çeşitli kriterlere göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.


Veteriner.app kayıt aşamasında veya hizmet talebi kapsamında dilerse kullanıcıların e-posta adreslerini, cep telefon numaralarını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.


Veteriner.app Platform’un hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Platform üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez; Platform’dan indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti etmez.


Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece Veteriner.app, Platform ve Platfrom’un kullanımıyla ilgili olarak kullanıcıların, reklam verenlerin, sponsorların ve tüm üçüncü kişilerin fiil, ihmâl ve davranışlarından ilişkin sorumlu değildir.


Veteriner.app, Platform’un işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir. Veteriner.app koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.


Veteriner.app, kullanıcıların Platform’u kullanımı sonucu ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir hizmet sağlayıcının verdiği hizmetlerden dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.


Veteriner.app, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Veteriner.app ile üyeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Veteriner.app elektronik yayınları ve tutulan kayıtlar delil olarak kabul edilir.

7.Platform’da Yer Alan İçerik ve Telif Hakları

Platform’da yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyaller (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları Veteriner.app'e aittir. Aksi Veteriner.app tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe Materyaller ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcının kendi resmi ve evcil hayvanlarının resimleri hariç olmak üzere, Platform’da yer alan herhangi bir unsuru başka bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır. 


Platform’un tasarımı ve işleyişine ilişkin yazılımların tüm hakları Veteriner.app’e aittir. Veteriner.app’in yazılı izni olmaksızın bu yazılımlar kullanılamaz, kopyalanamaz ve bu yazılımlara ilişkin tersine mühendislik işlemleri yapılamaz.


Platform vasıtasıyla yayımlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif, görseller veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bu içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Veteriner.app Platform üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez ve Platform üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini tasdik etmez ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılar Platform’da yayımladıkları içeriklerden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin Veteriner.app tarafından yayımlanmış olması kullanıcıların sorumluluğunu kaldırmamaktadır.


Kullanıcılar Platform’da yayımladıkları fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif, görseller, diğer bilgi ve içeriklere ilişkin çoğaltma, yayma, işleme, temsil ile radyo ve diğer ses ve görüntü nakletmeye yarayan teknik aletler ile yayımına ilişkin mali hakları gayrikabili rücu olarak Veteriner.app'e devretmişlerdir. Veteriner.app söz konusu fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif, görseller, diğer bilgi ve içerikleri dilediği amaçla kullanabilir, yayımlayabilir ve üçüncü kişilere aktarabilir. Kişisel verilere ilişkin düzenlemeler saklıdır. 


Platform’a iletilen yorum ve eleştirilerin kısmen veya tamamen yayımlanıp yayımlanmaması Veteriner.app'in takdirindedir. Veteriner.app söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapabilir, bazılarını yayımlamayabilir, yayımlanmış yorumları değiştirebilir, kısmen veya tamamen silebilir. Veteriner.app, işbu Sözleşme hükümleri, gizlilik sözleşmesi, kişisel verilerin korunması politikası ve yürürlükte bulunan sair yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama ve analiz faaliyetleri ile ilgili olarak kullanabilir.


Kullanıcılar tarafından Platform’da yayımlanan fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif, görseller, diğer bilgi ve içeriklerin başka kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak kopyalanmasından, kullanılmasından ve üçüncü kişilere aktarılmasından hiçbir hâl ve şartta Veteriner.app sorumlu değildir. 


Kullanıcı, Platform’da ırkçılık, nefret söylemleri, hakaret, fiziksel veya psikolojik şiddet, nefret söylemleri içeren, illegal aktiviteleri destekleyen veya teşvik eden, cinsel içerikli, üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını ihlâl eden, haksız rekabet teşkil eden, üçüncü kişilere ait bilgileri ifşa eden ve yayan, reklam içerikli ve zararlı veya korsan yazılım içeren içerikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasadışı hiçbir paylaşım yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar tarafından yapılan bu ve benzeri paylaşımlardan ve bunların sebep olabileceği her türlü zarar ve yasal yaptırımdan paylaşımı yapan ilgili kullanıcı sorumlu olup, Veteriner.app hiçbir hal ve şartta yasadışı paylaşımlardan sorumlu tutulamaz. Benzer şekilde Veteriner.app, Platform’da yer alan ve kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referanslardan, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.


Veteriner.app, Platform’un kullanılması ile oluşacak verilerle kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. 

8.Kişisel Veri


Kullanıcı Veteriner.app’e üye olurken Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylamak ve üyelik sonrası Platform’u kullanımı esnasında, veri sorumlusu Veteriner.app ile paylaştığı ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine ve üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması kullanıcı ile Veteriner.app arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Veteriner.app ve Veteriner.app’nin iş ortakları tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Veteriner.app ve iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. 


Kullanıcılar Platform’un kullanılması ile bilgilerin (alınan hizmetler, hizmet saatleri, hizmetin alındığı bölge gibi) Veteriner.app ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde üçüncü kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Veteriner.app üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.


Veteriner.app, sisteminde kayıtlı kullanıcıların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin talep ettikleri hizmetin verilmesine yönelik olarak hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasından dolayı kullanıcılar ile hizmet sağlayıcılar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcılar, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, kullanıcıların ve hizmet sağlayıcıların kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.


Kişisel verilerin kullanılmasına ve aktarılmasına ilişkin hüküm ve şartlar Kişisel Veri Politikasında düzenlenmiş olup, kullanıcı söz konusu politikada yer alan düzenlemelere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 


9.Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

Veteriner.app, Platform’da yer alan kullanıcı bilgileri, hizmet talepleri, yorumları ve kullanıcılar tarafından paylaşılan tüm bilgi belge ve görselleri en az mevzuatta öngörülen asgari süreler boyunca saklar. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Veteriner.app’nin ticari defter ve kayıtları ile Platform ile ilişkili olarak Veteriner.app tarafından saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 199. maddesi gereği belge niteliğindedir.

10.Yürürlük ve Fesih

Bu Sözleşme kullanıcının Platform’u kullanmaya devam ettiği müddetçe yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar Veteriner.app’nin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. Veteriner.app Sözleşme’nin ihlâl edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. İşbu Sözleşme Veteriner.app tarafından sebep gösterilmeksizin derhal feshedilebilir. 


11. Veteriner.app BULUŞMA ve ETKİNLİKLERİ İLGİLİ YASAL KONULAR

 Buluşma vs. benzeri etkinliklerin amacı Veteriner.app üyelerini bir araya toplamak, güzel vakit geçirmelerini, bilgi alışverişi yapmalarını sağlamak, topluma faydalı faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaktır.- Buluşma vs. benzeri etkinliklere katılan veya buluşma vs. benzeri etkinlikleri düzenleyen Veteriner.app üyesi / üyeleri etkinliğin başarılı olması için işbu sözleşmede yazılı tüm kuralları okuduğunu ve kendisini ilgilendiren tüm kuralları uygulayacağını kabul eder. - Veteriner.app, sadece üyelerin birbirleri ile haberleşebilmesi için elektronik ortamı sağlar. Veteriner.app etkinliklerle ilgili hiçbir yasal veya maddi sorumluluğu yoktur.- Etkinliklere katılan üyeler, kendi hür iradeleri ile etkinliğe katıldıklarını kabul ederler. Etkinlik sırasında oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan Veteriner.app sorumlu tutulamaz. - Etkinliklere 18 yaş ve üstü üyeler katılabilir. 18 yaşından küçük üyeler ancak ebeveynlerinin yazılı izniyle veya ebeveynleri ile birlikte etkinliklere katılabilirler.- Etkinliği düzenleyen üye / üyeler etkinliğin türüne göre gerekebilecek olan her türlü yasal izni "valilik, belediye, emniyet müdürlüğü" gibi ilgili kurumlardan almakla yükümlüdürler. - Etkinliklerde, yasalara, toplumun gelenek ve göreneklerine ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulamaz. Kişisel haklara, tüzel kişilere, insan ve hayvan haklarına aykırı davranışlarda bulunulmasına izin verilemez.

12 Veteriner.app BULUŞMA ve ETKİNLİKLERİ İLGİLİ TAVSİYELER

 Etkinliği düzenleyen veya Etkinliğe katılan Veteriner.app üyesi/üyeleri etkinliğin başarılı olması için işbu sözleşmede yazılı tüm kuralları okuduğunu ve kendisini ilgilendiren tüm kuralları uygulayacağını kabul eder. - Etkinliği düzenleyen üye ilk olarak, etkinlik yapılacak tarih tespit eder. Bu yapılırken; o gün, bayram, okul tatili, konser vs. gibi katılımı etkileyecek başka unsurlar göz önünde bulundurulur. Uluslararası saygınlığı olan sitelerden hava durumu araştırılır. Mevsime göre günün en uygun saati (yazın serin-kışın en sıcak gibi ) tespit edilir. - Etkinliğin içeriğine karar verilirken üyelerin görüşleri göz önünde bulundurulur. Piknik, barınak ziyareti, parkta petlerle buluşma gibi isteklerdikkate alınır.- İçerik tespit edildikten sonra Veteriner.app'un ilgili sayfalarında duyuru yapılır. Duyuru mümkün olduğunca net ve anlaşılır olmalıdır. Buluşma yeri tarihi saati, etkinlik saati ve etkinliğin içeriği, maddi bir katkı gerekiyorsa miktarı, net bir şekilde belirtilmelidir. Eğer herkesin bildiği bir yerde buluşulmuyorsa yerin kapsamlı bir tanımı hatta tercihen yerin planı duyuruya eklenmelidir. Katılımı arttırmak için gerekirse farklı üye gruplarında da duyuru yapılmalıdır. Gerekirse telefon, sms gibi internet harici ortamlar da üyelere ulaşmak için devreye sokulmalıdır. - Katılacak üyelere, etkinliğin sorumlusunun kimler olduğu, mail adresi, cep telefonu gibi iletişim bilgileri mutlaka bildirilmelidir. Katılacağını bildiren ancak, daha önceden tanımayan veya katılacağından şüphe duyulan üyelere mesaj yollanmalı ve teyit alınmalıdır. Üyelerin yanlarında getireceği insan sayısı tespit edilmeli ve toplam üye sayısı mümkün olduğunca kesinleştirilmelidir. Bu özellikle yer kısıtlaması olan ya da yiyecek içecek söz konusu olan etkinliklerde çok önemlidir. - Özellikle, köpeklerle katılınacak etkinliklerde üyelerin araç durumu sorgulanmalı ve yardımcı olmaya çalışılmalıdır. Bu yardım, aracı olan diğer üyelerle temas şeklinde veya toplu bir taşıma aracı temini şeklinde olabilir. - Etkinliğe katılacak üyelerin ihtiyaçları hesaplanmalı ve ona göre önlem alınmalıdır. Köpeklerin de katılacağı etkinliklerde köpekler için su ve mama kapları, temiz su ve mama, insanlar için yiyecek, içecek, gölgelik, tuvalet gibi ihtiyaçlar göz önüne alınmalıdır- Etkinliğin güvenlik boyutu mutlak düşünülmeli ve önlemler alınmalıdır. Etkinliklerde insanlar ve köpekler için ilk yardım malzemesi, mümkünse veteriner ve sağlık personeli bulundurulmalıdır. Gerekli görülen ortamlarda güvenliği sağlamak için bazı üyeler görevlendirilebilir, kolluk kuvvetlerinden yardım istenebilir. Alkol tüketimi söz konusu olan etkinliklerde güvenlik konusuna daha da önem verilmelidir. - Etkinlik sırasında da üyelerin gereksinimlerinin temini ve kontrolun elden kaybedilmemesi için iş bölümü yapılmalı, konulara göre görevliler atanmalıdır. - Etkinlik sonrasında da VETERINER.APP'un ilgili sayfasında üyeler, katılım sayısı, yapılanlar,etkinliğin başarısı, olaylar gibi konularda mutlaka bilgilendirilmeli ve mümkünse fotoğraf eklenmelidir.- Aşıları ve parazit tedavisi tamamlanmamış köpeklerin etkinliklere getirilmesi yasaktır. Köpek sahipleri, aşı karnelerini yanlarında getirmekle ve gerekli görüldüğü takdirde Petsbook Yöneticilerine veya etkinliği düzenleyen üyelere ibraz etmekle yükümlüdürler.

13.Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’ye ilişkin olarak Veteriner.app ile kullanıcılar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlığı çözmekte İzmir (Bayraklı) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin yetkilidir. Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. 


İş bu sözleşmeyi kabul etmekle Gizlilik Politikası , KVKK Politikası , Aydınlatma Metni , Mesafeli SAtış Sözleşmesi 'ni kabul etmiş sayılırsınız.